Có trang này cũng hay (tiếng Đức) - bản viết tay giao hưởng số 9 của Beethoven từ đầu đến cuối (dĩ nhiên là 4 chương): http://beethoven.staatsbibliothek-berlin.de/de/sinfonien/9/1/1.html


Lưu ý:...