Gửi Mod: Mod ơi, mình thấy cỡ chữ trong giao diện hơi nhỏ thì phải? Hay là mình phải chỉnh cái gì để chữ to hơn. Máy tính mình để chế độ chữ bình thường, vào mấy trang khác cũng bình thường, vào đây...