hihi, mình rất kém về ngoại ngữ lên chẳng biết dịch, đành phải nhớ bác google vậy