cái này nếu post thì dịch sang tiếng việt chứ, sao lại để TA vậy :-/