Theo tớ biết thì cộng minh trong giọng hát cũng tương tự như cộng hưởng trong thùng đàn guitar, piano. Đặc trưng của lối hát này là âm thanh không lớn nhưng vững chắc, có tính xuyên thấu và vang về...