Các anh, các chị có ai biết ở đâu bán quyển "SÔ-PANH" do tác giả Vũ Việt dịch. Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản năm 1984 không? Em mua trong thư viện của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, họ foto cho...