Johann Strauss cũng có một số điểm hay đó bác theo một số tư liệu cho thấy ông là một trong những người đi đầu mà người ta nhắc đến khái niệm "công nghiệp âm nhạc":
Từ năm 1845 đến 1895. Johann...