èm... chắc là topic này đã bị bỏ rơi khá lâu roài ... nhung mà ngày hôm qua ... em về nhà nghĩ lại thấy có 1 lí do khá hợp lý đó là nghe classical tốn quá nhiều thời gian để đầu ... 1 bản nghe mà hết...