http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/Offline/Offline_Thang11_Mahler/mahler_poster21.jpgChỗ cái ảnh này phải là offline tháng 11 chứ anh Wal :P