liszt thì khỏi nói rồi, thiên tài mà, nhưng chỉ có cái hay....."ăn cắp", tôi thì thích nhất bản hungarian rhapsody no.2 (đ][ng nhiên, nhưng tôi thích bản cho dàn nhạc hơn), dream of love, les...