Mình có con trai 9 tuổi đang tìm giáo viên,sinh viên nhạc viện từ năm 4 trở lên dạy piano, nhà mình ở quận bình thạnh ngay cầu thị nghè, phường 19


Bạn yêu cầu như vậy sẽ rất khó, vì sv năm 4 là...