Mình cũng hay download nhạc cổ điển trên Tuanvietnam.net.
Nghe chỉ nghe vì thích thôi, chức thực sự mình không có chút kiến thức nào về nhạc cổ điển cả. Rất hy vọng sẽ được học hỏi từ anh chị.