Hướng dẫn post nhạc lên Diễn đàn Nhạc Cổ Điển

• Chuẩn bị:
- Dùng Winrar để nén và cắt (Mediafire chỉ cho up file dung lượng dưới 200Mb)
- Upload nhạc lên mediafire
- Hình bìa album:...