Hoặc các bạn chọn mục Put Recovery Record để giúp file cắt ra ko bị lỗi, nếu có lỗi vẫn có thể sửa được :D