Khi up lên MF mọi người nên cắt file nhỏ hơn 95mb để hạn chế lỗi,lỗi "corrupted file" càng dễ xảy ra khi dung lượng file up càng lớn.
Đây là lời khuyên của MF khi tớ gửi thư phàn nàn