cái đoạn đấy chả là bài gì cả, chỉ là 1 đoạn nhạc đầy rẫy trong các film hay game mà thôi. Hai bạn Jewishvn và ARVO PART chỉ đang nói giỡn chút thôi =))