bạn Moonwatcher thông cảm, chả là hiện nay một số bạn có máy "hơi nhạy cảm với phông nền 4rum" nên dễ bị lag khi giao diện quá "màu thị mè" nên sẽ không đồng ý đâu. ;)) thôi thì anh em mình chịu khó...