hu, mình định đặt cái CD của Kertesz mà bạn đó xí rồi :((