đây cũng là bản nhạc êm nhẹ nhất cua Beet mà em từng đc nghe.