ôi cái topic này thật là thú vị http://laymark.com/i/m/m174.gif
chẳng khác gì "cuộc hội họp của những thầy bói mù" http://laymark.com/i/m/m121.gif