@ pmh : không nhất thiết đối tượng phải hiểu. Có những bức thư không bao giờ được gửi đi, người viết dành lại cho chính mình.