Fur Elise là 1 tác phẩm nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng trong hàng trăm tuyệt tác của Beethoven... Chính nhờ tác phẩm này, mà âm nhạc của ông gần với thính giả Việt Nam hơn. Nhưng Feeling thắc mắc vì sao...