không biết tác giả viết bài này có lướt web nhaccodien.info không :D. Tìm thông tin và viết 1 bài dài ngoằn hơn cả bài trên của bác Bach.