chủ nhật này giờ đó e duoc rảnh,cho e 1 vé nha a lâm (sẵn tien phải đi đẻ gặp a ko gần hết năm mà chưa gặp a e thấy nhớ a lắm ^^),có gì sang đó rảnh a off cho e 1 cai tinh nhac nhở để e đem "dụng cụ"...