Đĩa than cũ được mua bên Đức trong những năm 70. Các ca khúc chủ yếu về cách mạng Việt Nam, một số là nhạc giao hưởng của Mozart và Beethoven, một số là nhạc dân gian của Nga và Đức. Có hai hãng là...