vấn đề là quá trình phổ cập âm nhạc phổ thông của việt nam còn thấp,theo tôi là vậy.Hôm rồi thấy ca sỹ Mỹ Tâm được phong 1 trong 10 nhạc sỹ của năm(vnn.vn thì phải)chợt giật mình,liệu người ta có...