Minh ơi coi lại dùm mình mấy link download với :d
CD1: Part 3 & 5
CD2: Part 5 & 6