xin góp ý ko nên quang cáo theo cach dung tên nhạc viện để tránh gây lầm lẫn cho khách hàng.Họ lại tường rằng đàn bên hùng giao vien + sinh vien nhac vien ai cung mua thì chểt , tại vì nó ko phải như...