Tuy mình là dân ngoại đạo nhưng nghe các tác phẩm của các nhạc sỹ VN do các bạn post mình nghe rất thích, cảm ơn các bạn đã chia sẻ.