theo mình , yếu tố môi trường là rất quan trọng. nếu có ai đó trong gia đình bạn nghe cổ điển, bạn sẽ dễ dàng quen với nó.ngoài ra , chẳng mấy ai bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu 1 tác phẩm hay tác...