http://www.guitarvietnam.net/modules/News/pic/1147686733_vienna.jpg

Trong quá trình phát triển của lịch sử âm nhạc châu Âu, sự xuất hiện “Trường phái âm nhạc cổ điển Vienna” không ngẫu nhiên, nó...