Bác cho em xin list đĩa vào hòm thư thanhcongtlc@gmail.com với.Thanks!