Mình hiện 20t
Mình rất thích và cũng muốn học đàn piano
(hiện h chưa mua đàn )
Mọi người biết ai dạy đàn piano ở HCM ( gần gò vấp càng tốt ) thì giới thiệu cho mình...