tình hình mình nhấn nút thanks cho Lake of tears rồi mà ko thấy gì hết.Mình thích bài viết về violin nhưng sao phần nhạc lý cơ bản lại chẳng có gì ráo trọi thế bạn? Mình học phần nhạc lý này bằng...