Xin cám ơn các "bạn" nhiều, mình chưa biết gì về NCĐ, nhưng minh sẽ bắt đầu cũng như đang tìm cách nào hay nhất nhanh nhất để cho nhiều bạn trẻ thời này biết nghe nhạc ..., mang đến cho họ có cái...