Chào các bạn,
Tôi rất thích nghe các bản nhạc không lời của Việt Nam cũng như của nước ngoài mà Đài tiếng nói Việt Nam thường dùng để làm nhạc hiệu hoặc nhạc nền cho các chương trình văn nghệ, kịch...