Trên đây đã liệt kê hầu hết toàn bộ những bản thu âm giao hưởng số 4 của Brahms đáng nghe rồi. Trong số này có những bản thu âm khá thú vị như của Mravinsky hay Rattle. Thực ra nếu chia các bản thu...