http://www.marcelproust.it/musica/chopin_delac.jpgÔng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1810 tại làng Żelazowa Wola (Ba Lan) dưới tên Fryderyk Franciszek Chopin; bố là Mikołaj Chopin, một người Pháp gốc Ba...