Dạy guitar ở Quận 4-TP.HCM

Dạy guitar gồm cổ điển và đệm hát(GV có nhiều kinh nghiệm về đệm hát,hoà tấu,phối khí và biểu diễn...)
Trên cơ sở thực hành tôi sẽ bổ xung thêm các kiến thức cơ bản về...