Paul De Senneville và Olivier Toussaint là 2 nhà soạn nhạc sáng tác phần lớn các bản nhạc mà Richard Clayderman chơi. Ngoài ra, Paul De Sennevile còn sở hữu một hãng thu âm có tên Delphine...