thế đấy, cái 4rum dở hơi, đâm ra vừa pót bài lên, lại chả được.
có lẽ do còn nhiều người quan niệm rằng nhạc cổ điển là khó nghe, khó hiểu, k dành cho mình, vì thế, cái quan niệm đó đã ăn sâu vào...