tớ thấy muốn thưởng thưc nhạc cổ điển là mình...tưởng tượng theo nền nhạc. Du dương thì mình tưởng tượng 1 dòng sông phẳng lặng ,2 hàng cây xanh rì chim líu lo + vài cô xinh xinh đang..làm điệu or...