:D!!!!, Có nghe mới biết!!! Có thực mới vực được đạo!!! Còn nhiều nhà soạn nhạc nữa mà chúng ta còn chưa biết đến. Có người sẽ mất tích mãi mãi... nhưng âm nhạc mãi không bao giờ chết!!! Hì, cám ơn...