Chào tất cả các bạn.
Mình cũng là người mới. Thích nghe mà chẳng hiểu gì chỉ cảm nhận giai điệu, hòa âm... Tóm lại là hưởng thụ thôi và "ăn tạp".
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ nhạc trên diễn...