Ai biet cho nao hoc piano ok mot chut khong ?mach cho minh voi!Minh muon hoc ma chang biet dau day ca

em đọc topic, thấy bác có 2 ý kiến mà hơi trái ngược nhau.bác đã cảm nhận học ở 159 Hào Nam...