mình thấy thì phải CHƠI nhạc Bach là cách cảm thụ rõ nét nhất có thể, nhất là khi mình chơi các fugue trong WTC, Art of Fugue, etc... có nhiều cách để chơi, nổi bật các bè, lúc đó mình mới thấy hết...