Bác "Bất đẳng thức" nói quá đúng!!! Tớ có 1 số người bạn cũng ở vào tình trạng "biết" và "thích nghe nhạc cổ điển" như vậy đó! :D là bạn không thân lắm :P nên tớ mặc kệ >:) để họ tự nhận ra, hoj sẽ...