mình muốn đến tận nơi để xem và nghe thử được không? bạn không thử nhập cassette à? hiện nay số người quan tâm đến băng bắt đầu nhiều lên đấy

ngoài thầy ra thì có mấy người nghe đâu mà chém :P