saxophone mà không kể đến "bolero" của Ravel, "pink panther theme" của Mancini, "in the mood" của Miller, "scaramouche" của Milhaud, ... thì thiếu. nó cũng quan trọng trong NCĐ lắm chớ :D