Bác Duy Kinh ko còn ở Vân Hồ nữa à? Em đang kiếm Lp 1812 để tặng, bác còn thì Pm em sớm nhé!